Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Ödemelerin Yeni Mali Yönetim Sistemi (MYSV2) ile Yapılması

09.11.2022

21 Kasım 2022 tarihinden itibaren merkezi bütçe ve özel hesaplarda yürütülen projeleri ilgilendiren tüm ödeme emirlerinin MYS’ nin ikinci versiyonu olan MYSV2 üzerinden düzenleneceği Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ekte yer alan yazıyla kurumumuza bildirilmiştir. MYSV2 üzerinden düzenlenen ödeme emrine ait kanıtlayıcı belgeler ödenmek üzere elektronik ortamda ödeme emrine eklenecek ve muhasebe birimlerine gönderilecektir. Ödeme süreçlerinde yer alan gerçekleştirme görevlileri ve harcama yetkilileri MYSV2 üzerinden düzenlenen ödeme emirlerinde ıslak imza yerine e-imza kullanacaktır. İlgili duyuru ve eklerine https://strateji.medeniyet.edu.tr adresinden ulaşılabilmektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurusunda yer alan teknik kılavuz ve uygulama esaslarının ödeme süreçlerinde yer alan personelimiz tarafından incelenmesi, 21 Kasım 2022 tarihine kadar e-imza sürecini tamamlaması önem arz etmektedir.

Harcama Birimleri Kimlik Yöneticilerimizin, Kimlik Yönetim Sistemine erişim sağlayarak MYSV2 uygulaması üzerinde rolü olacak kişilere rol eklemesi yapması gerekmektedir. Birden fazla harcama biriminde görev alan kişilere rol tanımlaması sırasında çakışma sorunu yaşanması halinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından 2271 nolu telefondan destek alınabilecektir.

DOSYALAR

TARİH DOSYA ADI İNDİR
09.11.2022 1- Hazine ve Maliye Bakanlığı Üst Yazısı
09.11.2022 2- E-İmza Kurulum Dokümanı
09.11.2022 3- Ödeme Belgelerinin e-imza ile Gönderilmesine İlişkin Kılavuz