Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Raporlar

İl Planlama ve Koor. Müd. Görev ve Çalışma Yönergesinin 80. maddesi gereği İl Brifing Raporları

AÇIKLAMALAR İNDİR
2023 Yılı İl Brifing Raporu
2023 Yılı İlk 6 Aylık İl Brifing Raporu
2022 Yılı İl Brifing Raporu
2022 Yılı İlk 6 Aylık İl Brifing Raporu
2021 Yılı İl Brifing Raporu
2021 Yılı İlk 6 Aylık İl Brifing Raporu
2020 Yılı İl Brifing Raporu
2020 Yılı İlk 6 Aylık İl Brifing Raporu
2019 Yılı Sonu İl Brifing Raporu
2019 Yılı İlk 6 Aylık İl Brifing Raporu
2018 Yılı Sonu İl Brifing Raporu
2018 Yılı İlk 6 Aylık İl Brifing Raporu
2017 Yılı Sonu İl Brifing Raporu
2017 Yılı İlk 6 Aylık İl Brifing Raporu
2016 Yılı İl Brifing Raporu

Stratejik Plan İzleme Raporları

AÇIKLAMALAR İNDİR
2023 Yılı 6 Aylık Stratejik Plan İzleme Raporu

5018 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi uyarınca hazırlanan Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporları

AÇIKLAMALAR İNDİR
2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

5018 sayılı Kanunun 41 inci maddesi uyarınca hazırlanan İdare Faaliyet Raporları

AÇIKLAMALAR İNDİR
2023 Yılı İdare Faaliyet Raporu
2022 Yılı İdare Faaliyet Raporu
2021 Yılı İdare Faaliyet Raporu
2020 Yılı İdare Faaliyet Raporu
2019 Yılı İdare Faaliyet Raporu
2018 Yılı İdare Faaliyet Raporu
2017 Yılı İdare Faaliyet Raporu
2016 Yılı İdare Faaliyet Raporu
2015 Yılı İdare Faaliyet Raporu
2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu
2011 Yılı İdare Faaliyet Raporu

5018 sayılı Kanunun 25 inci maddesi uyarınca hazırlanan Yatırım Değerlendirme Raporları

AÇIKLAMALAR İNDİR
2023 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu
2022 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu
2021 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu
2020 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu
2019 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu
2018 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu
2017 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu
2016 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu
2015 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu
2014 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu
2013 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu
2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

Başkanlığımıza ait Faaliyet Raporları

AÇIKLAMALAR İNDİR
2023 Yılı Birim Faaliyet Raporu
2022 Yılı Birim Faaliyet Raporu
2021 Yılı Birim Faaliyet Raporu
2020 Yılı Birim Faaliyet Raporu
2019 Yılı Birim Faaliyet Raporu
2018 Yılı Birim Faaliyet Raporu
2017 Yılı Birim Faaliyet Raporu
2016 Yılı Birim Faaliyet Raporu
2015 Yılı Birim Faaliyet Raporu
2014 Yılı Birim Faaliyet Raporu
2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu
2012 Yılı Birim Faaliyet Raporu
2011 Yılı Birim Faaliyet Raporu