Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

GYMY Mali Tabloları

Temel Mali Tablolar (Yıllık)

23.12.2014 tarihli ve 29214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin (GYMY) 327 nci maddesinde yer alan “Bilanço, faaliyet sonuçları tablosu ve nakit akış tablosu dışındaki mali tablolar aylık dönemler itibarıyla takip eden ayın sonuna kadar, bilanço, faaliyet sonuçları tablosu ve nakit akış tablosu ise yıllık dönemler itibarıyla takip eden yılın Nisan ayı sonuna kadar hazırlanır ve elektronik ortamda yayımlanır.” hükmü gereğince yönetmeliğin 313 üncü maddesinde sayılan tablolardan Üniversitemiz temel mali tabloları (Bilanço, Faaliyet Sonuçları Tablosu ve Nakit Akış Tablosu) takip eden yılın Nisan ayı sonuna kadar hazırlanarak yayımlanacaktır.

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 313 üncü maddesinde sayılan Üniversitemizin yıllık olarak hazırlanlanması gereken temel mali tabloları (Bilanço, Faaliyet Sonuçları Tablosu ve Nakit Akış Tablosu) buradan yayımlanmaktadır.

2015 Yılı Faaliyet Sonuçları ve Bilanço Tabloları

2016 Yılı Faaliyet Sonuçları  ve Bilanço Tabloları

2017 Yılı Nakit Akış - Faaliyet Sonuçları - Bilanço Tabloları 

2018 Yılı Temel Mali Tablolar 

2019 Yılı Temel Mali Tablolar

2020 Yılı Temel Mali Tablolar

2021 Yılı Temel Mali Tablolar

2022 Yılı Temel Mali Tablolar

2023 Yılı Temel Mali Tablolar
 

Temel Mali Tablolar (Aylık)

23.12.2014 tarihli ve 29214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin (GYMY) 327 nci maddesinde yer alan “Bilanço, faaliyet sonuçları tablosu ve nakit akış tablosu dışındaki mali tablolar aylık dönemler itibarıyla takip eden ayın sonuna kadar, bilanço, faaliyet sonuçları tablosu ve nakit akış tablosu ise yıllık dönemler itibarıyla takip eden yılın Nisan ayı sonuna kadar hazırlanır ve elektronik ortamda yayımlanır.” hükmü gereğince yönetmeliğin 313 üncü maddesinde sayılan tablolardan temel mali tablolar (Bilanço, Faaliyet Sonuçları Tablosu ve Nakit Akış Tablosu) dışında kalan aylık olarak hazırlanan Üniversitemiz mali tablolarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Aylık Mali Tablolara Ulaşmak için TIKLAYINIZ....