Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

İç Kontrol Hazırlık Çalışmaları

İç Kontrol Hazırlık Çalışmaları

Maliye Bakanlığınca yayınlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ve Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi doğrultusunda Üniversitemizde yapılan çalışmalar ve bu çalışmalarla ilgili dökümanlar aşağıda sunulmuştur.

DOSYALAR

TARİH DOSYA ADI İNDİR
09.06.2020 Hassas Görevler Broşürü
09.06.2020 İç Kontrol Afişi
09.06.2020 İç Kontrol Broşürü
09.06.2020 İç Kontrol El Kitapçığı
09.06.2020 Hizmet Envanteri ve Hizmet Standartları Formu