Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Hakkında

Hakkında

Başkanlığımız, görevlerini aşağıda belirtilen fonksiyonlar kapsamında yürütür:

-    Bütçe ve Performans Programı Birimi,

-    Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi,
-    İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi,
-  Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimi olmak üzere dört ana birim tarafından yürütülmektedir.

Ali Yüksel 

e-posta: sgdb medeniyet.edu.tr
Tel:0216-280 33 33
Göztepe - Kadıköy/İstanbul 

DOSYALAR

TARİH DOSYA ADI İNDİR
10.06.2016 Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik