Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Programlar

Programlar

 Performans Programı Nedir ?

5018 sayılı Kanunla mali yönetim sistemimize stratejik planlama, performansa dayalı bütçeleme, orta vadeli program ve orta vadeli mali plan, çok yıllı bütçeleme gibi yeni kavramlar ve müesseseler girmiştir. Anılan kanunun 9. maddesinde, kamu idarelerinin bütçelerini stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlayacakları hükme bağlanmıştır. Performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

Yılı Performans Programı Hazırlık Çalışmaları:

1- Performans Programı Hazırlama Rehberi 

2-Performans Esaslı Bütçeleme Genelgesi 

3-Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo 

4-Performans Hedefi Tablosu (Örnek Şablon)

DOSYALAR

TARİH DOSYA ADI İNDİR
22.01.2020 2020 Yılı Performans Programı
16.01.2018 2018 Yılı Performans Programı
09.06.2016 2016 Yılı Performans Programı
09.06.2016 2015 Yılı Performans Programı
09.06.2016 2014 Yılı Performans Programı