Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Programlar

Programlar

 Performans Programı Nedir ?

5018 sayılı Kanunla mali yönetim sistemimize stratejik planlama, performansa dayalı bütçeleme, orta vadeli program ve orta vadeli mali plan, çok yıllı bütçeleme gibi yeni kavramlar ve müesseseler girmiştir. Anılan kanunun 9. maddesinde, kamu idarelerinin bütçelerini stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlayacakları hükme bağlanmıştır. Performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Cumhurbaşkanlığı yetkili kılınmıştır.

2022 Yılı Performans Programı Hazırlık Çalışmaları:

1- Performans Programlarının Program Bütçe Esaslarına Uygun Şekilde Hazırlanması Hakkında Usul ve Esaslar

2- Program Sınıflandırması ve Performans Bilgisi

3- 2021 Performans Programından Sorumlu Birimler​

4-Bütçe Hazırlık Sürecinde Kullanılacak Program ve Alt Programlar İle İlgili İdareler

5-Program Bütçe Esaslarına Göre Performans Programı İzleme Rehberi

6-Stratejik Plan Uyum Eylem Planı​

7-İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göstergeler (Yokak, E.Bütçe, Sp)​

DOSYALAR

TARİH DOSYA ADI İNDİR
15.01.2024 2024 Yılı Performans Programı
16.01.2023 2023 Yılı Performans Programı
12.01.2022 2022 Yılı Performans Programı
04.02.2021 2021 Yılı Performans Programı
22.01.2020 2020 Yılı Performans Programı
16.01.2018 2018 Yılı Performans Programı
09.06.2016 2016 Yılı Performans Programı
09.06.2016 2015 Yılı Performans Programı
09.06.2016 2014 Yılı Performans Programı