Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Misyon-Vizyon

                            
Üniversite düzeyinde sürekli değişim ve gelişim ilkesi kapsamında stratejik yönetim sürecinde etkinlik ve verimliliği sağlamak, mali saydamlık ve hesap verebilirlik çerçevesinde iç kontrol sisteminin kurulması ve geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek ve mali karar alma süreçlerini iyileştirerek karar destek sistemleri geliştirmektir.

                           
Mali kaynakların elde edilmesi ve kullanılmasında, mali yönetim sisteminin sürekliliğini sağlayan, sonuca odaklı hizmet anlayışıyla Üniversitemiz vizyonuna uygun öncü dairelerden biri olmaktır.