Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Birimlerimiz

 Kanun ve yönetmelikler doğrultusunda Başkanlığımız; Bütçe ve Performans Programı Birimi
Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi, Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimi, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi şeklinde teşkilatlanmıştır. 

 

DOSYALAR

TARİH DOSYA ADI İNDİR
18.05.2016 Bütçe ve Performans Programı Birimi
18.05.2016 Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi
18.05.2016 İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi
18.05.2016 Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimi