Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Görev Dağılımı

Strateli Geliştirme Daire Başkanlığı

Ali YÜKSEL                    Daire Başkanı                                    2270

Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü 

Ali YÜKSEL Daire Başkanı  2270
Deniz DEMİR Şef 2275
Yasemin POLAT Bilgisayar İşletmeni 2277
Gamze SAYIM Bilgisayar İşletmeni 2274

Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü

Ali YÜKSEL Daire Başkanı  2270
Deniz DEMİR Şef 2275
Yasemin POLAT Bilgisayar İşletmeni 2277
Gamze SAYIM Bilgisayar İşletmeni 2274

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü

Ali YÜKSEL   Daire Başkanı  2270
Deniz DEMİR Şef 2275
Gamze SAYIM Bilgisayar İşletmeni 2274
Yasemin POLAT Bilgisayar İşletmeni 2277

Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü

Temel TUNCER Muhasebe Yetkilisi / Şube Müdürü 2220
Erdi ÖZDEN Şef 2271
Kenan KAMİLÇELEBİ Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı 2278
Rabiye ER Teknisyen 2276
Recep Sıraç AKKAYA Memur 2272

Maaş / Ekders Koordinasyon Birimi

Ali YÜKSEL   Daire Başkanı  2270
Yasemin POLAT Bilgisayar İşletmeni 2277
Gamze SAYIM Bilgisayar İşletmeni    2274