Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Görev Dağılımı

Strateli Geliştirme Daire Başkanlığı

Ali YÜKSEL                    Daire Başkanı                                    2270

Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü 

Ali YÜKSEL Daire Başkanı  2270
Deniz DEMİR Şube Müdürü 2275
Erdi ÖZDEN Şef 2271

Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü

Pınar ÖGER Şube Müdürü 2052
Kenan KAMİLÇELEBİ Mali Hiz.Uzm.Yrd. 2278

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü

Pınar ÖGER  Şube Müdürü  2052
Kenan KAMİLÇELEBİ Mali Hiz.Uzm.Yrd. 2278

Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü

Erdi ÖZDEN Şef 2271
Kenan KAMİLÇELEBİ Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı 2278
Recep Sıraç AKKAYA Memur 2272
Zübeyde KOÇAK Memur 2274

Maaş / Ekders Koordinasyon Birimi

Deniz DEMİR Şube Müdürü 2275
Yasemin POLAT Bilgisayar İşletmeni 2277