Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Görev Dağılımı

Strateli Geliştirme Daire Başkanlığı

Ali YÜKSEL                    Daire Başkanı                                    2270

Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü 

Ali YÜKSEL Daire Başkanı  2270
Deniz DEMİR Bilgisayar İşletmeni 2275

Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü

Ali YÜKSEL Daire Başkanı  2270
Deniz DEMİR Bilgisayar İşletmeni 2275
Yasemin POLAT Bilgisayar İşletmeni 2277

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü

Ali YÜKSEL   Daire Başkanı  2270
Yasemin POLAT Bilgisayar İşletmeni 2277
Deniz DEMİR Bilgisayar İşletmeni 2275

Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü

Temel TUNCER Muhasebe Yetkilisi / Şube Müdürü 2220
Kenan KAMİLÇELEBİ Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı 2278
Erdi ÖZDEN Bilgisayar İşletmeni  2271
Recep Sıraç AKKAYA Memur 2272

Maaş / Ekders Koordinasyon Birimi

Ali YÜKSEL   Daire Başkanı  2270
Yasemin POLAT Bilgisayar İşletmeni 2277
Gamze SAYIM Bilgisayar İşletmeni    2274