Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

SIK SORULAN SORULAR

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun amacı nedir?

Kamu idarelerinin stratejik plan hazırlama amacı nedir?