Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Stratejik Planlama Ekibi

Stratejik Planlama Ekibi

Prof. Dr.  Gülfettin ÇELİK

Başkan (Rektör)

Prof. Dr. Gülfettin ÇELİK

E-Posta: gulfettin.celik@medeniyet.edu.tr

Telefon: 0 216 280 25 30

Prof. Dr.  Hamza ATEŞ

Üye

Prof. Dr. Hamza ATEŞ

E-Posta: hamza.ates@medeniyet.edu.tr

Telefon: 0 216 280 25 05

Prof. Dr.  Ü. Yalçın KALYONCUOĞLU

Üye

Prof. Dr. Ü. Yalçın KALYONCUOĞLU

E-Posta: yalcin.kalyoncuoglu@medeniyet.edu.tr

Telefon: 0 216 280 34 00

Prof. Dr.  Işıl MARAL

Üye

Prof. Dr. Işıl MARAL

E-Posta: isil.maral@medeniyet.edu.tr

Telefon: 0 216 280 28 07

Dr. Öğr. Üyesi Ender DEMİR

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ender DEMİR

E-Posta: ender.demir@medeniyet.edu.tr

Telefon: 21628033302756

Doç. Dr.  Uğur Zeynep GÜVEN

Üye

Doç. Dr. Uğur Zeynep GÜVEN

E-Posta: zeynep.guven@medeniyet.edu.tr

Telefon: 0 216 280 26 22

Öğr. Gör.  Ekrem SOLAK

Üye

Öğr. Gör. Ekrem SOLAK

E-Posta: ekrem.solak@medeniyet.edu.tr

Telefon:

Dr. Öğr. Üyesi Hacer ATAMAN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Hacer ATAMAN

E-Posta: hacer.ataman@medeniyet.edu.tr

Telefon: 21628033333154

Dr. Öğr. Üyesi Yıldız AKSOY

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Yıldız AKSOY

E-Posta: yildiz.aksoy@medeniyet.edu.tr

Telefon: 0 216 280 24 63

Dr. Öğr. Üyesi Mertcan TAŞÇIOĞLU

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Mertcan TAŞÇIOĞLU

E-Posta: mertcan.tascioglu@medeniyet.edu.tr

Telefon: 0 216 280 25 57

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Çiğdem ÖZCAN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Çiğdem ÖZCAN

E-Posta: cigdem.ozcan@medeniyet.edu.tr

Telefon:

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa DÜZYOL

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa DÜZYOL

E-Posta: mustafa.duzyol@medeniyet.edu.tr

Telefon:

 Ali YÜKSEL

Üye

Ali YÜKSEL

E-Posta: ali.yuksel@medeniyet.edu.tr

Telefon: 0216 280 22 70

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Destek Ekibi

 Deniz DEMİR

Destek Ekibi

Deniz DEMİR

E-Posta: deniz.demir@medeniyet.edu.tr

Telefon: 0216 280 22 75

 Erdi ÖZDEN

Destek Ekibi

Erdi ÖZDEN

E-Posta: erdi.ozden@medeniyet.edu.tr

Telefon: 0216 280 22 71