Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Stratejik Plan ile İlgili Eğitim ve Bilgilendirme

Stratejik Plan Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı.

Üniversitemiz Aşık Paşa Konferans Salonu’nda Üniversitemiz Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Hamza ATEŞ tarafından düzenlenen 2020–2024 Stratejik Plan Çalışmaları kapsamında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Üniversitemiz Stratejik Plan Ekiperlinde ve birimler tarafından oluşturulan Alt Çalışma Gruplarında yer alan dekanlar, akademik yöneticiler, fakülte sekreterleri, daire başkanları, idari ve akademik personeller katıldı.

Toplantıda stratejik planın önemine değinerek tüm birimler olarak Üniversitemizin gelecek yıllardaki başarısında bu planların önemli olduğunu kararları alındı.

Üniversitemizin 2020-2024 Strateik Planında stratejiye sahip olmanın faydaları, stratejik yönetim, stratejik planlama, Üniversitemizin misyon, vizyon, amaç ve hedefleri hakkında gerekli çalışmaların yapılması hususunda özen gösterilmesi üzerinde duruldu.

DOSYALAR

TARİH DOSYA ADI İNDİR
20.02.2019 2020-2024 Stratejik Plan Sunumu