Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Destek Dokümanları

DOSYALAR

TARİH DOSYA ADI İNDİR
23.09.2020 01 Görev Dağılım Çizelgesi
23.09.2020 KYS.FR.01 DÖF Talep Formu
23.09.2020 KYS.FR.02 DÖF Takip Formu
23.09.2020 KYS.FR.03 Doküman Değişiklik Formu
23.09.2020 KYS.FR.04 Doküman Gözden Geçirme Formu
23.09.2020 KYS.FR.05 Toplantı Gündem Formu
23.09.2020 KYS.FR.06 Öneri, İstek ve Memnuniyet Formu
23.09.2020 KYS.FR.07 Öneri, İstek ve Memnuniyet Değerlendirme Formu
23.09.2020 KYS.FR.08 Dokümanların Kontrolü ve Yürürlük Onayı Formu
23.09.2020 KYS.FR.10 Yönetim Gözden Geçirmesi Toplantı Tutanağı
23.09.2020 KYS.FR.11 Süreç Performans İzleme Formu
23.09.2020 KYS.FR.12 Görev Tanımı Formu
23.09.2020 KYS.FR.13 Görev Tanımı Teslim Formu
23.09.2020 KYS.LS.01 Güncel Dokümanlar Listesi
23.09.2020 KYS.LS.02 İç Tetkik Soru Listesi
23.09.2020 KYS.LS.03 Tetkikçi Listesi
23.09.2020 KYS.LS.04 Yürürlükten Kaldırılan Dokümanlar Listesi
23.09.2020 KYS.LS.05 Dış Kaynaklı Dokümanlar Listesi
23.09.2020 KYS.LS.06 Hassas Görevler Listesi
23.09.2020 KYS.PL.01 Stratejik Plan
23.09.2020 KYS.PL.02 İç Tetkik Planı
23.09.2020 KYS.RP.01 İç Tetkik Raporu