Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

“‘Maaşta Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümü’ ile ‘Maaş Bordro Giriş’” Konulu Eğitim Verildi

23.04.2021

      Başkanlığımız Tarafından İlgili Personele “‘Maaşta Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümü’ ile ‘Maaş Bordro Giriş’” Konulu Eğitim Verildi

      Başkanlığımız tarafından harcama birimlerine yönelik Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) kapsamında Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS) başlığı altında ‘Maaşta Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümü’ ile ‘Maaş Bordro Giriş’ işlemleri ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ali YÜKSEL ve Şef Deniz DEMİR sunum yaptı.

    Üniversitemiz Genel Sekreteri Doç. Dr. Ekrem TAK ve Genel Sekreter Yardımcısı Ali Ramazan TAK ile Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/ Sekreterleri ile Daire Başkanlıklarında personel giderlerinden sorumlu Gerçekleştirme Görevlileri ile iş ve işlemleri yapan maaş mutemetleri yapılan Eğitim Programına iştirak ettiler.

  Program 30.03.2021 tarihinde 13:30 ‘ da Ziraat Bankası Kütüphane Binası -1. Katta bulunan toplantı salonunda gerçekleştirildi.