Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Banka Promosyon Protokolü İmzalandı

09.11.2017

       Üniversitemiz tüm harcama birimleri kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinin Aylıkların Banka Aracılığıyla Ödenmesi Hakkında ( 1 ) sıra nolu Genel Tebliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde 15.02.2014 - 14.02.2018 dönemini kapsayan dört (4) yıllık sürede bankalar aracılığı ile yapılmasına ilişkin düzenlemeleri kapsayan protokol yapmak ve bu protokol uyarınca verilecek bankacılık hizmetlerinin yanı sıra “promosyon” adı altında nakdi ek mali imkanlar sağlamak için değerlendirme usulü ile yapılan ihale sonucunda en yüksek teklifi veren banka Türkiye İş Bankası A.Ş. Çamlıca Şubesi ile Protokolü imzalamaya yetkili Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanı Ali YÜKSEL ve Türkiye İş Bankası A.Ş. Çamlıca Şubesi Müdürü Dinemis BUDAK arasında imzalanmıştır.