Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Akademik Teşvik Ödeneği

17.05.2016

        Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği gereğince, araştırmacıların teşvik başvurularında YÖKSİS’ten alacakları form çıktı ile bilgilendirme dokümanında belirtilen kanıtlayıcı belgeleri sunmaları da gerekmektedir.

Yukarıda ifade edildiği üzere başvurularda YÖKSİS (http://yoksis.yok.gov.tr) veri tabanındaki bilgiler esas alınacak olup, sistemden alınacak çıktı ile birlikte bu faaliyetlere ait örnek ve belgeleri bölüm başkanlıklarına yada birimlerine başvuru yapması gerekmektedir. YÖKSİS Sistemi kurumların kullanmış oldukları programlarda kişisel verileri çekemeyeceğinden dolayı kişisel bilgilerin YÖKSİS sistemine giriş yapılması gerekmektedir.

Akademik Teşvik Ödeneği YÖK Sunumları için Tıklayınız...

       Akademik Teşvik Komisyonu ve Ön İnceleme Heyeti Toplantısı

       Akademik Teşvik Yönetmeliği ile ilgili bilgilendirme toplantısı 12.01.2016 tarihinde saat 13.30’da Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Rektör Yardımcımız Prof. Dr. H. Fahri OVALI'nın yönetmelik kapsamına giren akademik çalışmaların içeriği ile ilgili bilgi verdiği toplantıda ayrıca Strateji Geliştirme Daire Başkanı yönetmelikte geçen teşvik ödeme sistemi ile sağlanması gereken şartlarla ilgili bir bilgilendirme gerçekleştirdi.

Yükseköğretim kurumları kadrolarında bulunan öğretim elemanlarının akademik çalışma faaliyetlerini arttırmaya yönelik hazırlanan yönetmeliğin açıklandığı toplantı, akademisyenlerden gelen soruların cevaplandırılmasının ardından sona erdi.

DOSYALAR

TARİH DOSYA ADI İNDİR
06.06.2023 2019 Ek Başvuru Usul ve Esaslar
06.06.2023 Araştırmacı Başvuru ve Beyan Formu
17.05.2016 Akademik Teşvik Puan Listesi (İlan)
17.05.2016 Akademik Teşvik Ödeneği Takvimi
17.05.2016 Akademik Teşvik Komisyonu
06.06.2023 Teşvik İtiraz Dilekçesi Formu
17.05.2016 Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği
06.06.2023 Faaliyetlerin Puanlanmasında Esas Alınacak Yönetmelik 2018
06.06.2023 Danıştay Kararı
06.06.2023 Kontrol Listesi