Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Üniversitemiz Haziran Ayı Sendika Üyelik Listesi

24.06.2024

Bu listeler 4688 Sayılı KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU'nun 25.Maddesinde yer alan " Kamu işvereni, sendikaya üye olan ve üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerinin listesini her ayın son haftasında, işyerinde herkesin görebileceği yerde ve kurumsal düzeyde duyurulabilecek diğer araçlarla ilan eder."  hükmü gereğince yayınlanmaktadır.     

Üniversitemiz personeline ait 2024 Yılı Haziran Ayı Sendika Üyelik Listesi

ÖNEMLİ NOT:

 6698 Sayılı KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’nun

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları başlığında yer alan ;

“ MADDE 6- (1) Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

(2) Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.” Hüküm gereğince İsim ve Soyisimler açık bir şekilde yazılmamıştır.