Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Üniversitemiz 2020 Yılı İdare Faaliyet Raporu Yayımlandı

28.02.2021

          5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporu Hakkında Yönetmelik doğrultusunda hazırlanan 2020 Yılı İdare Faaliyet Raporu ve diğer Faaliyet Raporlarına buradan ulaşabilirsiniz.