Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Üniversitemiz 2019 Yılı İdare Faaliyet Raporu Yayımlandı

29.02.2020

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporu Hakkında Yönetmelik doğrultusunda hazırlanan 2019 Yılı İdare Faaliyet Raporu ve diğer Faaliyet Raporlarına buradan ulaşabilirsiniz.