Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Bankacılık Hizmetleri ve Promosyon İhalesi

25.10.2022

Üniversitemiz bünyesinde görev yapan kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinin, Aylıkların Banka Aracılığıyla Ödenmesi Hakkında ( 1 ) sıra Nolu Genel Tebliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde  15.01.2023 – 15.01.2026  dönemini  kapsayan  üç  (3)  yıllık sürede  bankalar aracılığı  ile yapılmasına  ilişkin  düzenlemeleri  kapsamında  protokol  yapmak  ve  bu  protokol  uyarınca  verilecek bankacılık  hizmetlerinin  yanı  sıra “promosyon” adı  altında  nakdi  ek  mali  imkanlar  sağlamak  için değerlendirme  usulü  ile  08.11.2022  Salı  günü  İstanbul  Medeniyet  Üniversitesi Ziraat  Bankası Kütüphane Binası 5. Kat Toplantı Salonunda saat:10 00’ da bankalardan kapalı teklif usulü ile ihale yapılacaktır.

Teklifler  banka  yetkililerinin  huzurunda  açılacaktır.  Daha  sonra  teklifte  bulunan  bankalar arasında  personele  ödenecek  promosyon  tutarı  için  yapılacak  açık  artırma  usulüyle  ihale sonuçlandırılacaktır.  Açık  artırma  sırasında  teklifler,  personel  için  verilen  en  yüksek  teklifi  veren bankanın rakamından başlayarak en az 50 TL sözlü artırımlı turlar şeklinde yapılacak ve en yüksek teklifi veren banka ile protokol imzalanacaktır.

Tüm Bankaların teklifleri ile ihaleye katılımlarını bekleriz.

Bankacılık Hizmetleri ve Promosyon İhalesi Şartnamesi