Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Bankacılık Hizmetleri ve Promosyon İhalesi

06.09.2021

       Üniversitemiz bünyesinde görev yapan kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinin Aylıkların Banka Aracılığıyla Ödenmesi Hakkında ( 1 ) sıra Nolu Genel Tebliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde 15.02.2022 - 14.02.2026 dönemini kapsayan dört (4) yıllık sürede bankalar aracılığı ile yapılmasına ilişkin düzenlemeleri kapsayan protokol yapmak ve bu protokol uyarınca verilecek bankacılık hizmetlerinin yanı sıra “promosyon” adı altında nakdi ek mali imkanlar sağlamak için değerlendirme usulü ile ihale yapılacak olup 21/10/2021 Perşembe günü İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphane Binası -1. Kat Toplantı Salonunda saat:10 00’da bankalardan kapalı teklif usulü ile ilk teklifler alınacaktır.

            Teklifler banka yetkililerinin huzurunda açılacaktır. Daha sonra teklifte bulunan bankalar arasında personele ödenecek promosyon tutarı için yapılacak açık artırma usulüyle ihale sonuçlandırılacaktır. Açık artırma sırasında teklifler, personel için verilen en yüksek teklifi veren bankanın rakamından başlayarak en az 20 TL. sözlü artırımlı turlar şeklinde yapılacak ve en yüksek teklifi veren banka ile protokol imzalanacaktır.

            Tüm Bankaların teklifleri ile ihaleye katılımlarını bekleriz.

           Bankacılık Hizmetleri ve Promosyon İhalesi Şartnamesi