Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

2020 Yılı Akademik Teşvik Ödeneği Puan Listesi (Kesin)

03.03.2020

Üniversitemiz "Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu"nun 02.03.2020 tarihli toplantı sonucu akademik teşvik ödeneği kesin sonuç listesinin ekte belirtilen şekilde kabul edilmesi uygun görülmüştür.

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinin Diğer Hükümler Başlıklı 10. maddesinin 3. fıkrası Uyarınca akademik teşvik ödeneğinin ödenebilmesi için, akademik teşvik puanının en az 30 olması gerekmektedir. Puanı 30'un  puanın altında yer alanlar listede gösterilmemiştir.

Akademik Teşvik Ödeneği Kesin Sonuç Listelerinde belirtilen kadro unvanları Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinin 8. maddesinin 9. fıkrası uyarınca ilgili öğretim elemanın teşvik başvurusu yaptığı tarihteki kadro unvanı esas alınarak belirlenmiştir.

Üniversitemiz 2020 Yılı Akademik Teşvik Ödeneği Almaya Hak Kazanan Kesin Listesi