Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

BES Hakkında

BES Hakkında


      Türk vatandaşı veya 29.05.2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28. Maddesi kapsamında olup, 45 yaşını doldurmamış olanlardan 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4. Maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre çalışmaya başlayanlar, işverenin bu Kanun hükümlerine göre düzenlediği bir emeklilik sözleşmesi ile emeklilik planına dahil olurlar.(4632 Sayılı Kanun Ek 2. Maddesi )
 

DOSYALAR

TARİH DOSYA ADI İNDİR
13.01.2017 Zorunlu Bireysel Emeklilik Slaytı
14.02.2017 Bes Geçiş Süreci
14.02.2017 2016/26 No’lu Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılım hakkında Genelge
03.04.2018 BES Bilgi Formu