Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

GYMY Mali Tabloları

Temel Mali Tablolar (Yıllık)

23.12.2014 tarihli ve 29214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin (GYMY) 327 nci maddesinde yer alan “Bilanço, faaliyet sonuçları tablosu ve nakit akış tablosu dışındaki mali tablolar aylık dönemler itibarıyla takip eden ayın sonuna kadar, bilanço, faaliyet sonuçları tablosu ve nakit akış tablosu ise yıllık dönemler itibarıyla takip eden yılın Nisan ayı sonuna kadar hazırlanır ve elektronik ortamda yayımlanır.” hükmü gereğince yönetmeliğin 313 üncü maddesinde sayılan tablolardan Üniversitemiz temel mali tabloları (Bilanço, Faaliyet Sonuçları Tablosu ve Nakit Akış Tablosu) takip eden yılın Nisan ayı sonuna kadar hazırlanarak yayımlanacaktır.

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 313 üncü maddesinde sayılan Üniversitemizin yıllık olarak hazırlanlanması gereken temel mali tabloları (Bilanço, Faaliyet Sonuçları Tablosu ve Nakit Akış Tablosu) buradan yayımlanmaktadır.

2015 Yılı Dönem Sonu Bilanço

2015 Yılı Nakit Akış Özet Tablosu

2015 Yılı Dönem Sonu Faaliyet Sonuçları Tablosu
 

Temel Mali Tablolar (Aylık)

23.12.2014 tarihli ve 29214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin (GYMY) 327 nci maddesinde yer alan “Bilanço, faaliyet sonuçları tablosu ve nakit akış tablosu dışındaki mali tablolar aylık dönemler itibarıyla takip eden ayın sonuna kadar, bilanço, faaliyet sonuçları tablosu ve nakit akış tablosu ise yıllık dönemler itibarıyla takip eden yılın Nisan ayı sonuna kadar hazırlanır ve elektronik ortamda yayımlanır.” hükmü gereğince yönetmeliğin 313 üncü maddesinde sayılan tablolardan temel mali tablolar (Bilanço, Faaliyet Sonuçları Tablosu ve Nakit Akış Tablosu) dışında kalan aylık olarak hazırlanan Üniversitemiz mali tablolarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Aylık Mali Tablolara Ulaşmak için TIKLAYINIZ....