Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Yolluk ve Katılım Giderlerinin Ödenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

26.04.2017

       Üniversitemiz kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması amacıyla yılı bütçe kanunu ile birimlerimize tahsis edilen yolluk giderlerinin birim hizmetlerinin yerine getirilmesi kapsamında yapılan geçici görevlendirmeler ile nakil olarak gelen personelin sürekli görev yolluk ödemelerinin 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında yapılması gerekmektedir.

       Öğretim elemanlarımızın yurt içinde ve dışında kongre, konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılarla, bilim ve meslekleri ile ilgili diğer toplantılara katılmaları, araştırma ve inceleme gezileri yapmalarına ilişkin görevlendirmelerin 2547 sayılı kanunun 39. maddesi kapsamında yapılarak, yolluk ve masraflarının ise Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmesi sağlanacaktır.

     Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün Cari Harcamaların Kontrol Altında Tutulmasına ilişkin yazısında belirtildiği gibi 2017 yılı ödenekleri 2016 yılı başlangıç ödeneklerinin altında öngörülmüştür.

    Bu itibarla birim bütçelerinden sadece 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında harcamalar yapılması gerekmektedir.

Not: Akademik unvanda olup idari görev olarak yapılan görevlendirmelerde ilgili Yönetim Kurulu Kararı alınmasına gerek yoktur.

Örnek: Tıp Fakültesi Dekanının Yükseköğretim Kurulunda Tıp Fakültesi Dekanlar Toplantısına katılması için yapılan görevlendirme 2547 sayılı kanuna göre değil 6245 sayılı harcırah Kanununa göre yapılması gerekmektedir.  

DOSYALAR

TARİH DOSYA ADI İNDİR
26.04.2017 Yolluk ve Katılım Giderlerinin Ödenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar