Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Üniversitemiz Banka Promosyon İhalesi Sonuçlanmıştır.

01.11.2017

Üniversitemiz tüm harcama birimleri kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinin Aylıkların Banka Aracılığıyla Ödenmesi Hakkında ( 1 ) sıra nolu Genel Tebliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde 15.02.2018 - 14.02.2022 dönemini kapsayan dört (4) yıllık sürede bankalar aracılığı ile yapılmasına ilişkin düzenlemeleri kapsayan protokol yapmak ve bu protokol uyarınca verilecek bankacılık hizmetlerinin yanı sıra “promosyon” adı altında nakdi ek mali imkanlar sağlamak için değerlendirme usulü ile 30.10.2017 Pazartesi günü saat 14:00 da ihale yapılmış ve ihale sonucunda en yüksek teklifi veren Türkiye İş Bankası A.Ş. Çamlıca Şubesi ile protokol imzalanacaktır.